Konstrukce schodiště

povrchová úprava: broušená nerez a balotina (otryskáno kuličkami)